29 mei 2014

De zwaluwen zijn terug! - The swallows are back!

Elke lente ga ik op zoek naar zwaluwen in de buurt. De lente begint voor mij van zodra ik deze vogeltjes zie zitten op de electriciteitskabels of zie rondvliegen op zoek naar voedsel. Ze geven mij altijd een zonnig gevoel.
Ik weet een aantal boerenzwaluwnesten zijn dus daar ga ik sowieso kijken. Het is elk jaar weer vol spanning afwachten tot ze er zijn.
De boerenzwaluw (Hirundo rustica)  is herkenbaar aan de lange staart en de rode vlek op de hals. Het zijn de typische zwaluwen die vroeger massaal op de bekabeling langs de straat zaten. Ze overwinteren in het zuiden en komen hier broeden. Ze eten insecten en bouwen hun nesten liefst tegen houten balken in stallen.
Doordat stallen steeds meer hermetisch dicht gemaakt worden, is het voor de boerenzwaluw steeds moeilijker om te nesten. Hij wordt bij ons als "achteruitgaand" beschouwd.
Op de foto zie je bovenaan en linksonder een boerenzwaluw, rechtsonder een nest van huiszwaluwen met in het bovenste gat een vogelkopje.

Every spring I go looking for swallows. For me spring only starts when I see some swallows on the electricitycables or flying around. They give me a sunny feeling.
I know where to find some nests of the barn swallow (Hirundo rustica) and it's every year very exciting to wait until they arrive.
You can recognize the barn swallow by its long tail and red spot on the neck. In the past you could see them in large groups on the cables next to the streets. They nest here and travel south for the winter.
They need open barns and stables to build their nests. On the picture you can see a  barnswallow at the top and below left. Below right is a common house martin nest with a little head poking out of the top hole.
 
http://www.vogeltrackers.nl/images/vogelgids/Huiszwaluw_00019881.jpg
Sinds kort zitten er huiszwaluwen (Delichon urbicum) in het stadscentrum. Tot nu toe moest ik echter altijd naar de bruggen in de buurt om de huiszwaluw te zien.
Dit jaar vond ik er verdacht weinig aan onze brug en werd ik al wat ongerust. Blijkbaar was ik altijd op het verkeerde moment gaan kijken, want op een dag zag ik er plots minstens 50 aan de brug, zowel in de lucht als aan de nesten.
De huiszwaluw is wat kleiner dan de boerenzwaluw en heeft een minder lange staart. Hij is enkel zwart-wit gekleurd. Ook deze vogel komt hier broeden en overwintert eveneens in het zuiden. Net als de boerenzwaluw leeft deze vogel van insecten. Ze bouwen hun nesten graag tegen witte gevels onder de dakgoot of zoals bij ons tegen bruggen. Ze houden van beweging en menselijke activiteit in de buurt van hun nest om predatoren weg te houden. De huiszwaluw heeft bij ons de status "beschermd" en nesten mogen dus niet zomaar vernietigd worden.

Recently there are some common house martins (Delichon urbicum) in our town centre. Up till now I always had to go look near our bridges. This year I thought I saw very little house martins, but apparently looked at the wrong time because one day I suddenly saw at least 50 birds in the air and on the nests.
The house martin is a bit smaller than the barn swallow, is black and white only and has a shorter tail. This bird also nests here and travels south for the winter. They like to build their nests under the gutter against a "white" wall. They like movement and human company to keep predators away.
The house martin has the "protected" status in our country so you can't just destroy existing nests.

Zowel de huiszwaluw als de boerenzwaluw kan je horen voor je ze ziet. De boerenzwaluw maakt een helder kwetterend geluid, de huiszwaluw is wat minder muzikaal maar kwetterend evengoed.

You can hear swallows before you see them. The barn swallow has a clear twittering sound, whereas the house martin also chirps but less musical.

sound of the barn swallow - geluid van de boerenzwaluw

sound of the common house martin - geluid van de huiszwaluw

25 mei 2014

20 mei 2014

De literaire kattenkalender 16.

We maken onszelf graag wijs dat de kat
- uit louter onverschilligheid tegenover onze welvaart,
dat weten we wanneer we een helder moment hebben -
over het huis waakt.
(Joachim Kalka)

http://cheezburger.com/6634964480

We like to think that the cat
- we know it's clearly indifferent of our wealth when we think about it -
guards the house.
(Joachim Kalka)

11 mei 2014

De literaire kattenkalender 15.

De kat is ontstaan
toen de leeuw nieste.
(Arabisch gezegde)

http://www.catteemission.com/inside-every-kitty-beats-the-heart-of-a-lion/

The cat originated
when the lion sneezed.
(Arabic saying)

10 mei 2014

Poezenvrouwtje - Catlady.

Bij het woord "poezenvrouwtje" denk iedereen automatisch aan dametjes met meer poezen in huis dan huisraad. In het beste geval goed verzorgde poezen. In vele gevallen denken die dametjes dat ze hun muizenvangers goed verzorgen, maar laat de realiteit te wensen over.


Dit poezenvrouwtje van Black Cat Bases vonden we tijdens ons eerste bezoek aan Crisis in Antwerpen. Het is een fijn model met een pak meer details dan je op het eerste zicht zou denken. In elke zak zit wel een kado of een kat verpakt :-). Het was niet zo makkelijk om te schilderen, maar ik heb er veel plezier aan beleefd. Het heeft uiteindelijk meer dan een jaar geduurd voor het helemaal af was. Een miniatuur op een simpel voetstukje is gewoon niet echt mooi. Het was dus wachten op een mooie lantaarn en de echtgenoot heeft zich laten gaan om er mooie klinkers bij te maken :-).When you hear "catlady" you automatically think of an elderly lady with more cats than furniture. Hopefully they care for their cats, but mostly the care isn't what it should be. We found this little catlady from Black Cat Bases during our first visit of Crisis in Antwerp. It's a really nice model with a lot more details than you should think at first sight. In every pocket  and bag there is a cat or a gift. It wasn't easy to paint but I had a lot of fun with it. It took a year to finish because a miniature on a simple base isn't really beautiful. So we had to find a nice lantern and the husband used all his creativity to make some nice cobblestones :-).


6 mei 2014

De literaire kattenkalender 14.

Voor een kat bestaat het leven uit vrije tijd, tijd om te
 slapen, tijd om te eten, tijd om te spelen en tijd om
te knuffelen. Snoet tegen snoet, aanhalige likjes geven,
liefkozen en in extase spinnen, om uiteindelijk lekker
tegen elkaar aan in slaap te vallen.
(Pam Brown)

copyright M. Van Kerschaver

The life of a cat consists only of free time,
time to sleep, time to eat, time to play and
time to cuddle. Face to face, licking one another,
carressing, purring and finally falling 
asleep next to each other.
(Pam Brown)