22 december 2015

Kleuren voor volwassenen - Colouring for adults

Duidelijk evolutie merkbaar tussen de eerste kleurplaten en de laatste :-).

Noticeable evolution in the first and last colouring page.


Het afgelopen jaar - The past year.

Het voorbije jaar was een druk jaar,vol uitdagingen en obstakels. 
Er is veel gebeurd. 
Naar mijn gevoel soms ook té veel, al valt dat achteraf gezien dan weer best wel mee....
Voorspelbare, rustige saaiheid heb ik gedurende dit hele jaar niet gehad 
en ik moet toegeven dat ik dit soms wel miste.

The past year has been a busy year, filled with obstacles and challenges. 
A lot has happened. 
Sometimes it felt like too much at once, but looking back it was ok...
Predictable dullness wasn't part of my life and I missed it sometimes.

Dit was 2015 - This was 2015

 • leuke en minder leuke dingen;
 • meer zoeken dan vinden;
 • obstakels op alle vlakken, zowel medisch, fysiek, familiaal als relationeel;
 • veel leermomenten, dikwijls ook dankzij die obstakels;
 • hulp, bewust of onbewust, van iedereen in mijn omgeving, zowel schriftelijk, telefonisch, via gesprekken als gewoon enkel door aanwezigheid;
 • het besef dat we allemaal met dezelfde woorden spreken, maar dat dat niet noodzakelijk dezelfde taal is.
 • Nice and not so nice events;
 • searching rather than finding;
 • obstacles everywhere, medical, physical, family related and relational;
 • a lot of learning, often thanks to the obstacles;
 • help, aware or unaware, from everybody around me, by writing, telephone, talks and just by their presence;
 • the knowledge that we all use the same words, but that it doesn't mean we speak the same language;


 • nieuwe kennissen, nieuwe collega's, een nieuwe job;
 • kennissen die op een jaar tijd vrienden geworden zijn en mij nu al heel nauw aan het hart liggen;
 • new acquaintances, new colleagues, a new job;
 • some of those acquaintances became friends and are really special to me now;


 • mensen die we na dit jaar graag nog eens terug zien en uitnodigen voor een babbel, al dan niet gecombineerd met een lekkere whisky;
 • mensen die we liefst van al niet of zo weinig mogelijk willen terug zien;
 • people we'd like to see again and want to invite for a chat, with or without a nice whisky;
 • people we don't want to see again unless we are obliged to;


 • een wereld die steeds kleiner wordt door al die oude en nieuwe bekenden die mensen kennen die ik ook ken;
 • scholeksters, ooievaars en spechten die het insectenhotel als restaurant aanzien;
 • a small world becoming smaller and smaller with all those old and new faces, some of them knowing people I also know;
 • eurasian oystercatchers, storks and a woodpecker deciding our insecthouse is his personal restaurant; 


 • te weinig tijd voor familie, oude en nieuwe vrienden, hobby's
 • ondanks de weinige tijd toch af en toe wat quality time, met mijn beste vriendin in Londen, de geboorte van twee nieuwe nichtjes (al was dat eigenlijk in 2014), de nodige familiebezoekjes;
 • 1 afgewerkt miniatuurtje, gehaakte Minions en Pikachu;
 • uitstel is geen afstel en de lang uitgestelde schouderoperatie zorgt/zorgde na 8 maanden blessureleed voor bijkomend fysiek ongemak in de hoop dat alles beter zal worden;
 • not enough time for family, old and new friends, hobby's
 • nevertheless some quality time, going to London with my best friend, the birth of 2 new nieces (although technically they were born in 2014), familyvisits
 • one finished miniature, a Minion and Pikachu;
 • forbearance is no acquittance and the long delayed shoulderoperation gives me/gave me extra physical discomfort hoping everything will get better in the end, even after 8 months of injuryproblems;  


 • de ontdekking van Calvin & Hobbes/Casper & Hobbes waar ik nu dankbaar van gebruik maak, want een beeld zegt dikwijls meer dan woorden (en dat allemaal door de geboorte van Casper);
 • the discovery of Calvin & Hobbes which I now frequently use because a cartoon says more than simple words (all thanks to the birth of little Casper)


5 december 2015

Kleuren voor volwassenen - Colouring for adults

Je dagen vullen als je tijdelijk maar 1 arm kan gebruiken, zorgt er voor dat je je op allerlei vlakken aanpast. Ook op het vlak van daginvulling en hobby.
De hype "kleuren voor volwassenen" is hier ook niet onopgemerkt voorbijgegaan en ik ben eigenaar van enkele hele mooie kleurboeken van Johanna Basford. Dit zijn echte kleurprenten voor volwassenen waarmee je uren zoet bent en ik heb heel veel zoete uren momenteel.

Eventjes vergeten dat die ene arm tijdelijk zo lastig, pijnlijk en vervelend is. 
Eventjes genieten van kleuren met een luisterboek of een mooie cd op de achtergrond.


Filling your days when you can only use 1 arm, forces you to adapt on every level, even daily pursuits and hobbies.
The hype "colouring for adults" passed on our doorstep also and I am the owner of some of the books of Johanna Basford. Really beautiful colouring plates which take hours to complete and I have a lot of time at the moment.

Forgetting for a while that my arm hurts and irritates me.
Enjoying the forgetfulness for a while by colouring with an audiobook or a nice cd in the background.


18 november 2015

Eigen kweek - Our own cultivation

Al een aantal jaar stond de kweek van mijn eigen champignons op mijn verlanglijstje en er komt schot in de zaak met een kweeksetje :-).
Lekker......


Growing my own mushrooms is something I wanted to do for some years now. Finally we made some progress thanks to a growkit. 
Tasty...

15 oktober 2015

Casper

De geboorte van Casper begin augustus heeft er voor gezorgd 
dat ik kennis gemaakt hebt met Casper & Hobbes.

De avonturen van het jongetje en zijn tijger hebben me de voorbije maanden al dikwijls doen lachen. Evengoed heb ik veel herkenning gevoeld bij een aantal situaties.

Ondertussen heb ik een aantal cartoons verzameld. 
Het leek me leuk om er hier af en toe eentje te delen.

Op 1 oktober heb ik een nieuwe start gemaakt. 
Opleiding gedaan, nieuwe job in het vooruitzicht, verkenning alom...

Casper verwacht trouwens ook nog een levensechte gehaakte Hobbes 
die hier ook een plekje gaat vinden.The birth of Casper at the beginning of august was the start of me 
getting to know Calvin & Hobbes. The dutch translation of Calvin is Casper ;-).

The adventures of this little boy and his tiger made me smile the past few months. 
I also recognized a lot of the situations.

I've collected a lot of the cartoons and it seemed 
like fun to share them here from time to time.

October 1 meant a new start for me. 
The end of a year of training, new job perspective, starting a lot of exploration....

Casper is expecting a lifesize crocheted Hobbes which will be shown here also. 


11 oktober 2015

Pikachu

De Minion had succes en ik kreeg de vraag of ik het zou zien zitten om een Pikachu te haken :-).
Ik heb nooit naar Pokémon gekeken en weet met moeite hoe Pikachu er uit ziet, maar dacht dat er wel een patroon te vinden zou zijn.

Er is toch serieus wat zoekwerk aan te pas gekomen om een mooi patroon te vinden. Uiteindelijk had ik er een stuk of 4 die in aanmerking konden komen en de "vrager" heeft dan mogen kiezen welk patroon hij het mooiste vond. 

Eind september was Pikachu klaar. Hij was een pak moeilijker dan de Minion, maar de nieuwe eigenaar is er heel tevreden mee dus ik ook :-).

Het patroon dat ik gebruikt heb, kun je hier terugvinden (http://www.sabrinasomers.com/2015/05/pikachu-pokemon.html).The crocheted Minion was a succes and I was asked if I would be able to crochet Pikachu.
I never watched Pokémon and I barely know what it looks like, but I thought there would be some patterns online.

Finding a good pattern wasn't easy. In the end I had 4 patterns and the new owner had to chose which pattern he liked the most.

At the end of september I finally finished Pikachu. The Minion was much easier to make :-). But the new owner is very happy with the result and so am I.

The pattern I used can be found here: (http://www.sabrinasomers.com/2015/05/pikachu-pokemon.html)

11 augustus 2015

Minion

Eén van mijn nieuwe collega's/vrienden verjaart op dezelfde dag als ik, al zit er wel 10 jaar tussen onze geboortedata :-). Aangezien ze gigantische fan is van de Minions , haakte ik er eentje om haar kado te doen.One of my new friends/colleague has her birthday on the same date as me. There's only 10 years between us :-). She's a huge fan of the Minions so I crocheted one as a present.

25 mei 2015

Scholeksters - Eurasian oystercatcher


Overal waar ik kom, vallen de fauna en flora van de omgeving me op. Zo ook op de plek waar ik sinds oktober mijn dagen doorbreng. Naast een massa meeuwensoorten waar ik nog steeds weinig onderscheid in kan maken, vielen deze vogels mij vooral op: de scholekster.

Niet alleen maken ze een heel typerend geluid, ze hebben ook een heel erg opvallende oranjerode snavel, roodomrande ogen en een zwart-wit verenkleed. Dikwijls zijn ze in groep te zien. Bij ons is het echter 1 koppel dat blijkbaar al sinds jaren het dak gebruikt als broedplaats. Regelmatig zie ik ze voor de ruiten heen en weer lopen, in duidelijke interactie met hun spiegelbeeld.

Vorige week kreeg ik toestemming om het dak op te kruipen (onder begeleiding) en enkele foto's te gaan maken. Hopelijk krijg ik de jongen ook nog eens te zien.Everywhere I go I notice the fauna and flora of the surroundings. Even so at the place where I spend my days since october. There are lots of seagulls, but I haven't been able to identify the different species yet. There is one bird that attracted my attention at once: the Eurasian oystercatcher.

They make a very specific sound, have an outstanding orange-red beak and a red ring around their eyes. The black and white feathers are also really distinct. Often you can see those birds in groups. At my place it's just one couple that uses the roof as a nesting spot since several years. Frequently I can see them walking in front of the windows interacting with their reflection.

Last week I got the permission to get on the roof (under supervision) to take some pictures. I hope to see the chicks as well soon.


15 februari 2015

Pretty pretty princess

Enige tijd geleden kreeg ik van de echtgenoot een heel mooi miniatuurtje cadeau: Pretty pretty princess van Dark Sword Miniatures. Bij Dark Sword Miniatures kan je een hele hoop antropomorfe miniaturen vinden. Deze is een leuk figuurtje dat een fiere Victoriaanse kat voorstelt.Some time ago I got this little miniature as a gift from the husband: Pretty pretty princess by Dark Sword Miniatures. Dark Sword Miniatures have a huge line of anthropomorphic animals. This one is a very cute figure presenting a Victorian cat.