22 december 2015

Kleuren voor volwassenen - Colouring for adults

Duidelijk evolutie merkbaar tussen de eerste kleurplaten en de laatste :-).

Noticeable evolution in the first and last colouring page.


Het afgelopen jaar - The past year.

Het voorbije jaar was een druk jaar,vol uitdagingen en obstakels. 
Er is veel gebeurd. 
Naar mijn gevoel soms ook té veel, al valt dat achteraf gezien dan weer best wel mee....
Voorspelbare, rustige saaiheid heb ik gedurende dit hele jaar niet gehad 
en ik moet toegeven dat ik dit soms wel miste.

The past year has been a busy year, filled with obstacles and challenges. 
A lot has happened. 
Sometimes it felt like too much at once, but looking back it was ok...
Predictable dullness wasn't part of my life and I missed it sometimes.

Dit was 2015 - This was 2015

 • leuke en minder leuke dingen;
 • meer zoeken dan vinden;
 • obstakels op alle vlakken, zowel medisch, fysiek, familiaal als relationeel;
 • veel leermomenten, dikwijls ook dankzij die obstakels;
 • hulp, bewust of onbewust, van iedereen in mijn omgeving, zowel schriftelijk, telefonisch, via gesprekken als gewoon enkel door aanwezigheid;
 • het besef dat we allemaal met dezelfde woorden spreken, maar dat dat niet noodzakelijk dezelfde taal is.
 • Nice and not so nice events;
 • searching rather than finding;
 • obstacles everywhere, medical, physical, family related and relational;
 • a lot of learning, often thanks to the obstacles;
 • help, aware or unaware, from everybody around me, by writing, telephone, talks and just by their presence;
 • the knowledge that we all use the same words, but that it doesn't mean we speak the same language;


 • nieuwe kennissen, nieuwe collega's, een nieuwe job;
 • kennissen die op een jaar tijd vrienden geworden zijn en mij nu al heel nauw aan het hart liggen;
 • new acquaintances, new colleagues, a new job;
 • some of those acquaintances became friends and are really special to me now;


 • mensen die we na dit jaar graag nog eens terug zien en uitnodigen voor een babbel, al dan niet gecombineerd met een lekkere whisky;
 • mensen die we liefst van al niet of zo weinig mogelijk willen terug zien;
 • people we'd like to see again and want to invite for a chat, with or without a nice whisky;
 • people we don't want to see again unless we are obliged to;


 • een wereld die steeds kleiner wordt door al die oude en nieuwe bekenden die mensen kennen die ik ook ken;
 • scholeksters, ooievaars en spechten die het insectenhotel als restaurant aanzien;
 • a small world becoming smaller and smaller with all those old and new faces, some of them knowing people I also know;
 • eurasian oystercatchers, storks and a woodpecker deciding our insecthouse is his personal restaurant; 


 • te weinig tijd voor familie, oude en nieuwe vrienden, hobby's
 • ondanks de weinige tijd toch af en toe wat quality time, met mijn beste vriendin in Londen, de geboorte van twee nieuwe nichtjes (al was dat eigenlijk in 2014), de nodige familiebezoekjes;
 • 1 afgewerkt miniatuurtje, gehaakte Minions en Pikachu;
 • uitstel is geen afstel en de lang uitgestelde schouderoperatie zorgt/zorgde na 8 maanden blessureleed voor bijkomend fysiek ongemak in de hoop dat alles beter zal worden;
 • not enough time for family, old and new friends, hobby's
 • nevertheless some quality time, going to London with my best friend, the birth of 2 new nieces (although technically they were born in 2014), familyvisits
 • one finished miniature, a Minion and Pikachu;
 • forbearance is no acquittance and the long delayed shoulderoperation gives me/gave me extra physical discomfort hoping everything will get better in the end, even after 8 months of injuryproblems;  


 • de ontdekking van Calvin & Hobbes/Casper & Hobbes waar ik nu dankbaar van gebruik maak, want een beeld zegt dikwijls meer dan woorden (en dat allemaal door de geboorte van Casper);
 • the discovery of Calvin & Hobbes which I now frequently use because a cartoon says more than simple words (all thanks to the birth of little Casper)


5 december 2015

Kleuren voor volwassenen - Colouring for adults

Je dagen vullen als je tijdelijk maar 1 arm kan gebruiken, zorgt er voor dat je je op allerlei vlakken aanpast. Ook op het vlak van daginvulling en hobby.
De hype "kleuren voor volwassenen" is hier ook niet onopgemerkt voorbijgegaan en ik ben eigenaar van enkele hele mooie kleurboeken van Johanna Basford. Dit zijn echte kleurprenten voor volwassenen waarmee je uren zoet bent en ik heb heel veel zoete uren momenteel.

Eventjes vergeten dat die ene arm tijdelijk zo lastig, pijnlijk en vervelend is. 
Eventjes genieten van kleuren met een luisterboek of een mooie cd op de achtergrond.


Filling your days when you can only use 1 arm, forces you to adapt on every level, even daily pursuits and hobbies.
The hype "colouring for adults" passed on our doorstep also and I am the owner of some of the books of Johanna Basford. Really beautiful colouring plates which take hours to complete and I have a lot of time at the moment.

Forgetting for a while that my arm hurts and irritates me.
Enjoying the forgetfulness for a while by colouring with an audiobook or a nice cd in the background.