27 maart 2012

De literaire kattenkalender 11.

Elke week zoek ik een passende foto bij de tekst van de kalender. Exacte dezelfde foto's neem ik nooit (wie dat wil, koopt beter zelf de kalender). Deze week zal dat echter niet lukken aangezien de tekst van de kalender volledig gekoppeld is aan de foto.
Jullie krijgen dit keer dus wel de tekst en een leuke foto, maar eigenlijk passen ze niet bij elkaar.


Mag ik u voorstellen, van boven naar beneden:
Naomi -
vernoemd naar Campbell,
een grillige schoonheid met wimpers
zo scherp als klauwen.
Columbus -
die de appelboom al veroverde
toen hij nog halfblind was.
Joker -
aartsvijand van alle goede manieren,
speciaal onderwijs, vroeger zouden ze hem
ritalin hebben gegeven.
En Schubert.
Het genie doet zijn werk
in verborgenheid.

Gunther Geltinger


Each week I search and find a nice picture which goes well with the text of our calendar. I can't find a picture this week because the text is completely linked with the picture. And as I don't use the same pictures as the calendar (you should buy the calendar yourself if you want them) I can only give you the text and a lovely picture which aren't linked.

May I introduce you, from top to bottom:
Naomi -
named after Cambell,
a whimsical beauty with eyelashes
as sharp as claws.
Columbus -
who conquered the appletree
when he was still half blind.
Joker -
nemesis of good behaviour,
special education, in earlier times he
would have been given Ritalin.
And Schubert -
the genius performs
in secrecy.
(Gunther Geltinger)


19 maart 2012

De literaire kattenkalender 10.

Conform het principe van wederzijdse tolerantie gedoogden we ook dat Timur
zijn dikke katerkop in het melkkannetje wrong. Iemand mompelde elke keer:
"Dit gaat echt te ver," - en nam het melkkannetje ostentatief mee de kamer uit
om de melk vervolgens in een ander kannetje weer voor onze neus te zetten.
(Eugen Skasa-Weiss)Conform the principle of mutual tolerance we allowed Timur
to put his huge head in the milk jug. Someone mumbled each time:
"This is going too far," - and took the milk jug out of the room
to put the milk in another jug in front of us.
(Eugen Skasa-Weiss)

12 maart 2012

De literaire kattenkalender 9.

Als je van gapen rijk zou kunnen worden,
waren katten miljonair.
(Afrikaans gezegde)


If yawning could make you rich,
cats would be millionaire.
(African saying)

7 maart 2012

Boerke (gehaakte handpop) - Little farmer (crocheted handpuppet)

In mijn vorige post vermeldde ik al dat mij gevraagd was om een handpop te maken.
Het zou de bedoeling zijn dat de pop gebruikt wordt in een agrarisch museum wanneer er kinderen op bezoek komen dus het moest een "boerke" zijn, met overall, pet en sjaal.

Dit is mijn eerste handpop dus ik vond het best wel spannend. Ik heb eerst een beetje opzoekwerk verricht naar handpoppen. De meest patronen die ik vond waren patronen voor dieren, waar je met je hand dan de muil van het dier vormt.
Uiteindelijk heb ik het ontwerp volledig zelf gemaakt.
Natuurlijk ben ik tijdens het maken vergeten noteren hoe ik het juist gedaan heb dus indien er een volgende handpop wordt zal het weer een compleet originele zijn.

Het hoofdje is half gevuld zodat het toch wat vorm heeft. De eerste pogingen om met de pop te werken zonder vulling in het hoofd waren niet zo goed. De vulling was echt wel noodzakelijk.

De pop is gemeten op mijn handen, maar ook op die van de echtgenoot. Ik weet namelijk niet wie de poppenspeler zal zijn. Mannenhanden zijn nu eenmaal groter dus daar moest ook rekening mee gehouden worden.In my last post I mentioned already that someone had asked me to make a handpuppet.
This puppet will be used in an agricultural museum when children are visiting. So it had to be a farmer with overall, cab and red shawl.

This was my first handpuppet so I found it really exciting. I searched the internet first for some patterns. Most patterns however are animal handpuppets where the hand is used to form the mouth of the animal.
So eventually I designed my own handpuppet.
Naturall I forgot to write down how I exactly made my little farmer so when I make another one it will be just as original.

I filled the head so it has a nice shape. Our first attempts to use the puppet without a filled head were no succes. The filling is absolutely necessary.

I measured the puppet on my hands but also on the hands of my husband. I have no idea who will be the puppetplayer and he hands of a man are usually a lot larger than female hands.Posted by Picasa

4 maart 2012

De literaire kattenkalender 8.

Katten kunnen goed observeren.
Ze leveren niet op hoge toon commentaar, maar bij het minste of
geringste gerucht draaien ze hun kop.... Uit hun blik en hun hele
houding spreekt: "Mij gaat het allemaal niets aan, maar ik zie alles
en ik denk er het mijne van."
(Gerhard Schneider)Cats are good observers.
They don't comment everything they see, but they turn their head
by the least noise...Their gaze and postures tells us: "It doesn't concern me,
but I see everything and I have my own opinion."
(Gerhard Schneider)