31 december 2013

De literaire kattenkalender 48.

Jaagt de champagne het bloed door je lijf,
dan is het leven heerlijk en vrij.
(Wolfgang Amadeus Mozart)
 
http://katemcelweeblog.com/2012/01/13/best-of-2011-wedding-photography-getting-ready-first-look/
 
When champagne rushes through your blood,
life is wonderful and free.
(Wolfgang Amadeus Mozart)

30 december 2013

Bezoeker in de tuin. - Visitor in the garden.

De echtgenoot heeft een snelle foto kunnen nemen van deze bezoeker. Hij zit niet echt in onze tuin, maar op het muurtje dat de terrassen scheidt van de koppelwoning naast ons.
Enkele dagen later was ik boven in één van de kamers bezig in gezelschap van onze oudste muizenvanger. Hij zat op de vensterbank zijn territorium te bewaken. Plots hoorde ik gemekker en zat hij met een opgetrokken pootje gebiologeerd naar buiten te staren.
Ik naderde de venster en zag de bezoeker nog net op de rand van de vijver van onze achterburen zitten voor hij wegvloog.
Onze muizenvanger zou blijkbaar wel een brokje reiger lusten.


 
The husband made this quick picture from a visitor. It's not really in our garden, but it's sitting on top of a wall that divides the terraces of the houses next to us.
Some days later I was busy in one of our rooms upstairs in the company of our oldest cat who was guarding its territory from the windowsill. Suddenly I heard "chattering". When I looked I saw the cat staring out of the window, one paw held high. I went to the window just in time to see a beautiful heron on the edge of the pond in the garden behind ours before it flew away. 
Apparently our cat would like a bite of heron.

25 december 2013

23 december 2013

De literaire kattenkalender 47.

Ook als het een keertje steil
bergafwaarts gaat, moet je je
niet van je stuk laten brengen.
(Horatius)
 
http://www.catster.com/lifestyle/big-pine-scented-cat-toys
 
Remember when life's
path is steep to keep
your mind even.
(Horace)

16 december 2013

De literaire kattenkalender 46.

Hoe groter het probleem
dat je hebt overwonnen,
des te groter de triomf.
(Cicero)
 
http://www.cleaning-carpet.co.uk/essex/
 
The bigger the problem
you conquer,
the bigger the triumph.
(Cicero)

15 december 2013

Mijn "classic" Blood Bowlteam 1 - My classic Blood Bowlteam 1.

Blood Bowl is een fantasy voetbalspel dat in 1987 voor het eerst uitgebracht werd door Games Workshop. Het is een parodie op het Amerikaanse football. Er bestaan verschillende teams met alle mogelijke fantasyfiguren zoals goblins, dwergen, elfen, orks, trollen en monsters. Er is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van cheerleaders, dokters en er is zelfs een scheidsrechter.

Het is een spel voor 2 spelers en het wordt gespeeld op een bord dat onderverdeeld is in hokjes. Met behulp van dobbelstenen, kaarten en counters proberen de spelers in de zone van de tegenstander te komen om de bal af te nemen.
Het "Blood" in de titel verwijst naar de "gewelddadige" acties die mogelijk zijn. Scoren is nu eenmaal makkelijker als je de tegenstander verwondt of gewoon van het bord verwijdert.
Alle karakters hebben hun voor- en nadelen. Elfen zijn bijvoorbeeld veel leniger dan orks of dwergen, maar minder bestand tegen fysieke aanvallen.

De echtgenoot heeft in zijn jonge jaren nog het originele spel gespeeld en toen een heel mooi voetbalbord gemaakt. Hij had nog wat ongeschilderde miniaturen liggen en daarmee ben ik nu een team aan het samen stellen. Het wordt een gemengd team met orks, goblins, skavens (ratten), skeletten en monsters. Ik heb zelfs een goblin cheerleadertje gevonden.

Hier krijgen jullie al de orks, goblins en skavens te zien. Aangezien elk team zijn eigen kleuren heeft, heb ik gekozen voor paars met brons.


Blood Bowl is a fantasy football game that was released by Games Workshop in 1987. It's a parody on American football. There are several teams which consist of various fantasy figures such as goblins, orcs, dwarves, trolls and monsters. There is also a possibility to use cheerleaders and a referee.
 
It's a 2-player game played on a board that is divided in squares.  By using dice, cards and counters players try to get in the zone of the opponent to catch the ball.
The "Blood" in the title refers to the "violent" actions which are possible. Scoring is easier if you wound your opponent and get him carried away from the field. All characters/teams have their
(dis)advantages. Elves are, f.e. more agile than orcs or dwarves, but much less able to withstand fysical attacks.
 
The husband played the original game in his youth and made a beautiful board. He also had some unpainted miniatures left over and I am using those to make my own team. It's a mixed team of orcs, goblins, skaven (rats), skeletons and monsters. I even have a goblin cheerleader.
 
In this post you can see the orcs, goblins and skavens
Each team has his own colours and I have chosen purple and bronze.

9 december 2013

De literaire kattenkalender 45.

Wie kan lezen is duidelijk in het voordeel;
maar alleen wie ook begrijpt wat hij heeft
gelezen, kan er zijn voordeel mee doen!
(Edgar K. Geffroy)
 
http://cutestuff.co/2012/12/cat-reading-a-book/
 
Those who can read have an advantage;
but only those who understand what
they have read can use it to their advantage.
(Edgar K. Geffroy)

3 december 2013

De literaire kattenkalender 44.

....want
ofschoon Peter er wel als
een kat uitzag en er
hoogstwaarschijnlijk ook
eentje was, had hij
geen flauw benul hoe
je de ingewikkelde en
o zo belangrijke klus
van het vangen van een
muis klaart.
(Paul Callico)
 
...although
Peter looked like a cat
and probably was one,
he didn't have a clue
how to accomplish
the complicated but
so important task
of catching a mouse.