2 maart 2013

Sneeuwklokjes in de tuin - Snowdrops in the garden..
In het najaar plantten we in de tuin een aantal sneeuwklokjes (Galanthus nivalis).
In februari zagen we plots hoe kleine plantjes omhoog kwamen op die plekken. Langzaamaan vormden ze bloemetjes. Foto's moesten dus zeker volgen!
Ze zijn heel klein (zo'n 6 cm hoog), maar geven toch al het eerste beetje kleur in een verder nogal troosteloze tuin.
Nu nog wachten tot de krokusjes volop beginnen bloeien.

During last autumn we planted some snowdrops in our garden (Galanthus nivalis). Last february we noticed some small plants in those spots where we planted the bulbs. Slowly those little plants evolved to small flowers. Our first snowdrops had to be captured on picture!
They're really small (only 6 cm high), but they give some colour to our garden that looks a bit depressing now.
Now we just have to wait for all the crocuses to flower.
Posted by Picasa